Usluge

STVARNO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

 • sređivanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnina
 • pokretanje i zastupanje u postupcima
 • upis prava vlasništva
 • prijenos prava vlasništva

OBVEZNO PRAVO I NAKNADA ŠTETE

 • pravno savjetovanje i pomoć
 • zastupanje u pregovorima
 • sastavljanje zahtjeva, tužbi i zastupanje u mirnim i sudskim postupcima
 • odštetno pravo u postupcima naknade štete


TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA

 • zastupanje u trgovačkim sporovima
 • sastav trgovačkih ugovora
 • registracija i preoblikovanje trgovačkih društava

OBITELJSKO, NASLJEDNO I STATUSNO PRAVO

 • naplata alimentacije
 • stjecanje skrbništva
 • brakorazvodne parnice
 • sastav bračnih ugovora

KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

 • zastupanje u kaznenim i prekršajnim postupcima

RADNO PRAVO

 • pravno savjetovanje iz područja radnog prava
 • otkazi i raskidi ugovora o radu
 • radni sporovi
 • izrada ugovora o radu, ugovora o djelu, menadžerskog ugovora
 • sastavljanje pravilnika o radu i internih odluka poslodavca

OVRŠNO PRAVO

 • pokretanje i provođenje ovršnih postupaka
 • zastupanje u ovršnom postupku
 • izrada prijedloga za ovrhu

UGOVORNO PRAVO

 • sastavljanje svih vrsta građanskih i trgovačkih ugovora